Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid Bovitec Bouwchemie B.V.

Privacy is voor Bovitec Bouwchemie B.V. van groot belang. De huidige privacywetgeving in Nederland wordt daarbij in acht genomen. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de persoonlijke gegevens die worden verzameld. 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd op wat voor manier persoonlijke gegevens worden verkregen en verwerkt. Als u na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact op.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Bovitec Bouwchemie B.V. verwerkt van iedere websitebezoeker, interactie met een advertentie heeft gehad of persoonlijke gegevens heeft achtergelaten.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. Denk aan uw naam, telefoonnummer of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals uw IP-adres of surfgedrag.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact heeft (gehad) met Bovitec Bouwchemie B.V. via de website zoals potentiële (zakelijke en particuliere) klanten.

We krijgen de gegevens rechtstreeks van u, wanneer u onze website bezoekt of wanneer u contact met ons opneemt.

In sommige gevallen ontvangen we uw gegevens van derde partijen, maar alleen wanneer u die partij toestemming heeft gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken.

Gegevens voor marketing

Gepersonaliseerde advertenties
Wij, de advertentienetwerken waar we gebruik van maken  (i.e. Facebook, Google), kunnen u persoonlijke advertenties tonen. Dat gebeurt op basis van uw (eerdere) bezoeken aan onze website.

Lead advertenties

Daarnaast zetten wij lead advertenties in via Facebook en Instagram. Er wordt dan middels een advertentie aan u gevraagd om uw gegevens achter te laten. Deze gegevens krijgen wij naderhand door Facebook aangeleverd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de persoonlijke gegevens die wij hierbij van u krijgen en bewaren ze veilig. 

Uw surf en zoekgedrag worden verzameld op basis van cookie technieken, uw IP-adres en het advertentienummer dat gekoppeld is aan het apparaat waarmee u surft. Lees meer over op wat voor manier wij cookies gebruiken.

Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot uw gegevens?

Recht op informatie
U heeft recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kunt uitoefenen. 

Recht op inzage
U heeft het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u beschikbaar hebben. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen. Neemt u daarvoor persoonlijk contact met ons op.

Recht op correctie
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Neemt u daarvoor persoonlijk contact met ons op.

Recht om bezwaar te maken
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als uj het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die wij binnenkrijgen via lead advertenties. Neemt u daarvoor persoonlijk contact met ons op.

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht om gegevens die u aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die u met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat u deze gegevens kan bewaren in een database van u of van een andere partij. Dit betreffen uw naam-, telefoonnummer of mailadres. Neemt u daarvoor persoonlijk contact met ons op.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen
U heeft het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient, zullen wij gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn, behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Neemt u daarvoor persoonlijk contact met ons op.

Recht om een klacht in te dienen
U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Wanneer u een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met u op. Neemt u daarvoor persoonlijk contact met ons op. Maar u heeft ook het recht om u met uw te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over de wijze waarop Bovitec Bouwchemie B.V. met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag.

40 jaar ervaring Geeft zekerheid!

Lees verder

Woonbeton Vloeren

Lees verder

Naadloze Gietvloeren

Lees verder